Van de Poel & Pinoy, Geassocieerde notarissen te Putte